Miljöplan

Stäng

Kontakt

Miljö- och säkerhetschef

023-49 00 00 Sakerhet-ochmiljoavdelning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsfullmäktige har antagit övergripande miljömål för Landstinget Dalarna. Varje verksamhet ansvarar för att bryta ned de övergripande målen och utifrån dessa fastställa detaljerade mål, samt att därefter omsätta och följa upp dem.