Miljö

Stäng

Kontakt

Miljö- och säkerhetschef

023-49 00 00 Sakerhet-ochmiljoavdelning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Äng i motljus. Många kartor med tabletter.Händer som håller fram läskburkar. Timmerstockar i närbild. Tåg vid Borlänge station.Smörblommor vid ett staket. Vårblomma.

Landstinget arbetar aktivt med miljöfrågor och gör flera insatser för att medverka till en hållbar utveckling och minska den egna miljöpåverkan. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

- Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. För att minska vårt avtryck arbetar vi aktivt med tydliga krav i våra upphandlingar. Utöver funktionalitet och ekonomi är det viktigt att produkterna är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden, säger Anders Nordahl, Säkerhets- och Miljöchef.

Landstingets verksamheter använder en stor mängd varor och tjänster för att tillhandahålla en väl fungerande hälso- och sjukvård samt tandvård. Engångsmaterial, kemikalier, läkemedel, livsmedel samt resor och transporter står för den betydande delen av miljö- och klimatpåverkan.

- Inom energi och antibiotikaförskrivning är vi ett av de främsta landstingen när det gäller miljöpåverkan, inom andra områden har vi en hel del att jobba med. Att ställa tydliga krav i samband med upphandlingar och följa upp dessa är en grundförutsättning för att minska miljö- och klimatpåverkan samt ta socialt ansvar.

Miljöarbetet tar sin utgångspunkt i de 16 nationella miljökvalitetsmålen och Länsstyrelsens regionala miljömål. Den största miljöpåverkan från Landstinget Dalarnas verksamhet härrör från:

  • Transporter
  • Kemiska produkter och läkemedel
  • Lustgasanvändning
  • Energianvändning
  • Upphandling av varor och tjänster
  • Avfall

Miljöarbetet är en naturlig del i verksamheternas vardag. Genom ett aktivt miljöarbete kan landstinget minska verksamhetens miljöbelastning. Landstingets kunniga och engagerade chefer och medarbetare ser till att vi kan leva upp till våra ambitioner.