Kris- och katastrofberedskap

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Hus i lågor. Kollage som symboliserar dambrott. Bilolycka med räddningspersonal på plats. Bildkollage om elförsörjning.

Landstingets hälso- och sjukvård har en central roll vid allvarliga händelser, stora olyckor/katastrofer, extraordinära händelser och vid olika svåra påfrestningar på samhället. Skadade människor ska snabbt tas omhand på ett kvalificerat sätt, ofta under svåra betingelser.

Landstinget Dalarna samarbetar med övriga myndigheter i och utanför länet före, under och efter en allvarlig händelse.

Landstinget Dalarna har en regional plan för katastrof, beredskap och säkerhet. Respektive sjukhus har en egen lokal plan. Vårdcentraler har också egna planer.