Natur och häst som terapeutiskt redskap

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Aktiv Rehab & Ridterapi är ett aktuellt projekt som Landstinget Dalarna stödjer och som drivs av Neurologiskt handikappades riksförbund.

Ett tidigare projekt inom ämnesområdet var Natur och häst i behandling och rehabilitering i en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Dalarna och Koppjärk-rehab i samverkan åren 2007-2010.