Hälsa över gröna gränser

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Får som utfodras i sin hage.

Skogsstyrelsen, Mora kommun och Landstinget Dalarna drev mellan 1 jan 2009 - 30 juni 2011 folkhälso- och näringslivsprojektet Hälsa över gröna gränser 2009 – 2011.

Projektets inriktning har varit att stimulera till utvecklingen av området gröna välfärdstjänster och öka kunskapen om naturens hälsobringande effekter. Detta genom kompetensutveckling, nätverksbyggande och operativ verksamhet. I projektet har vi arbetat för att implementera mera natur i olika verksamheter för människors hälsa. Tillexempel inom omsorgsverksamhet, pedagogisk verksamhet och rehabiliteringsverksamhet men också inom arbetslivsinriktade insatser och inom friskvårdsverksamhet för många olika målgrupper.

Aktiviteter har anordnats för både allmänheten, småföretagare och offentliga aktörer. Bland annat har projektet arrangerat två konferenser, ett seminarium och en cirkel med stort deltagarintresse. Projektet har skapat ett företagarnätverk och erbjudit aktivitetsdagar, föreläsningar, fortbildning samt studieresor.