Barn och övervikt

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Många barn i Sverige är överviktiga, så även i Dalarna. För att få en bild av vilka insatser som riktas till barn och föräldrar i Dalarna genomförs under hösten 2013 en kartläggning. I nuläget ligger fokus på de yngsta barnen 0-5år.

Barns övervikt är ett komplext problem och det finns inga universallösningar.
Ett sätt att arbeta brett med frågan är att på samhällsnivå skapa goda förutsättningar för barns uppväxtvillkor och skapa delaktighet kring målet att utjämna skillnaderna i hälsa.

Kontakt: Suzanna Westberg