Psykisk hälsa, barn och unga – ett spridningsseminarium om Modellområde Dalarna

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 22:a november 2011 hölls ett spridningsseminarium av det SKL-initierade modellområdesprojektet ”Psykiska hälsa, barn och unga”. Som ett av 14 områden i Sverige har Gagnef och Hedemora tillsammans med Landstinget Dalarna under ett par år arbetat för att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet.

Konferensdokumentation - Föreläsarpresentationer

Modellområden, psykisk hälsa barn och unga - Hedemora- och Gagnef kommuner.
Kristina Pettersson (psykolog, Familjens Hus i Gagnef), Torben Stenberg (förskollärare, Gagnef kommun) och Kjell Lidholm (områdeschef elevhälsan, Hedemora kommun)

Hjälps åt att må bra - en bra start på hållbar utveckling.
Johan Hallberg, Landstinget Dalarna

Samverkan och synkronisering för barn och ungas psykiska hälsa i Dalarna.
Sören Fogde, områdessamordnare och Tina Jäderbrant, chef för Barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget Dalarna.

Barnen - allas ansvar.
Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och Landsting