Barn- och ungas hälsa

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Junia Joffer

Utredare

070-368 11 10 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barn och unga är det viktigaste vi har, Landstinget Dalarna lyfter därför fram barn- och ungas hälsa som ett särskilt prioriterat område.

Inom Landstinget Dalarna bedrivs idag ett utvecklingsarbete för att skapa en regional elevhälsodatabas. Arbetet sker i samverkan med kommunerna och är tänkt att ge en bättre förståelse för hur barn och unga i Dalarna mår. Sådan statistik skulle ge en djupare förståelse för olika prioriteringar som behöver göras i arbetet med att främja barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala hälsa. Databasen kommer att baseras på data från de elevhälsosamtal som genomförs i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 8 samt årskurs 2 i gymnasiet.