Kommunernas folkhälsoarbete

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den större delen av länets folkhälsoinsatser sker i kommunerna. Det handlar om sådant som t.ex. samhällsplanering, skola, omsorg och service. Arbetsmarknad, jämställdhet och kultur är andra områden där olika aktörer är av betydelse. Landstinget är en aktiv medaktör i det folkhälsoarbete som sker i länet utanför landstingets egen organisation.

Landstinget Dalarna erbjuder Dalarnas samtliga 15 kommuner avtal om folkhälsofunktion. Läs mer om Dalarnas kommuners folkhälsoarbete på respektive kommuns webbplats.