Träningstillfällen i Motiverande samtal

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingets MI-lärargrupp erbjuder öppna träningstillfällen på nedanstående platser och tider.

Falu lasarett:

2018
Tisdag den 4/12, kl. 13.00-15.00 (lokal A1, Gastronomen)

Träningstillfällena riktar sig till dig som gått landstingets eller andras MI-utbildningar de senaste åren

Vi kommer att tillsammans diskutera MI, göra övningar, titta på MI-relaterade filmer, gå igenom egna inspelade patientsamtal etc. Kort sagt allt som kan vara hjälpsamt och bra för att hålla MI-kunskapen vid liv!

Riktade träningstillfällen

Från hösten 2016 finns möjlighet för speciellt intresserade verksamheter och arbetsplatser att anmäla önskemål om riktad MI-träning där en MI-handledare kan komma ut till arbetsplatsen och leda MI-träning med en grupp om minst 5-6 personer med tidigare MI-kunskaper. På så sätt kan träningen anpassas mer specifikt efter lokala önskemål och förutsättningar. Här finns också möjlighet att på sikt utveckla strukturer för "lokal MI-träning" med särskilt intresserade och engagerade individer som ledare

Kompishandledning - egen strukturerad uppföljning på arbetsplatsen

Här finns instruktioner för en enkel modell av s.k "kompishandledning" där man på en arbetsplats regelbundet kan avsätta lite tid parvis för strukturerad diskussion om MI-erfarenheter. Detta är ett arbetssätt som inte kräver så mycket tid samtidigt som det ger en bra chans att vidareutveckla MI-kunnandet i vardagen.

Kompishandledning, instruktion

Intresseanmälan för "Riktad MI-träning" samt frågor rörande MI-träning och/eller lokal implementering av MI-kompetens sker till Caroline Holmén på caroline.holmen@ltdalarna.se