Om MI

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här samlas länkar och dokument om Motiverande samtal.

Motiverande samtal, översikt och sammanfattning

En smak av MI - fem enkla och användbara frågor för att locka fram förändringsprat

Motiverande samtal bättre än råd - artikel ur Läkartidningen 2006

SOMRA - samtalet om riskabla levnadsvanor - är en webbaserad utbildning om MI framtagen av Folkhälsomyndigheten

"Killen i baren" - videodemonstration av att hantera motstånd med reflektion (10 minuter

"Snusande mamman" - videodemonstration ​av informationsutväxling, skalfrågor, meny/agenda (9 minuter).

Föreläsning om motiverande samtal med psykologen och MI-utbildaren Christina Näsholm

MI med ungdomar om STI-prevention

Motiverande samtal med ungdomar - stöd vid rådgivning om levnadsvanor

Introduktionsfilm om MI (17 minuter på engelska)

Relaterade länkar gällande arbetet med levnadsvanor

 HFS-nätverket - Det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård erbjuder inspirationsfilmer och enklare verktyg på sin hemsida.

Sund kurs - Kostnadsfri, allmän kurs som behandlar motivation och råd som syftar till bestående förändring. Bra som introduktion även för vårdpersonal.