Nätverk FYSS

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Landstinget Dalarna finns ett nätverk för personer som arbetar i Landstingets verksamheter och som har intresse av samt träffar patienter där fysisk aktivitet som sjukdomsförebyggande metod med verktyget FaR (fysisk aktivitet på recept) används.

Syftet är att främja ökad kunskap hos deltagarna inom området fysisk aktivitet som sjukdomsförebyggande metod, samtalsmetodik kring otillräcklig fysisk aktivitet samt utbyte av erfarenheter och information sinsemellan. Detta nätverk sammankallas av Avdelning för hälsofrämjande 2 gånger/år. För mer information kontakta evelina.hilmersson@ltdalarna.se