Hälsofrämjande förhållningssätt/MI

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att stödja människor i en beteendeförändring kräver ett hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka personens tilltro till sin egen förmåga.

Detta stärker personens upplevelse av hälsa, välbefinnande och kontroll över sin situation. Personens motivation och mål tydliggörs i samtalet som också kan ge kraft att tro på den egna förmågan och stärka känslan av sammanhang.

En person som kommer till vården behöver uppleva sig lyssnad på och accepterad som den expert den är på sin person och sitt eget liv. På detta sätt bygger vi relationer och låter patientens resurser och kunskap om sin situation komma till användning. Därigenom uppnås både ett bättre resultat och effektivare resurs­användning i vården. Fungerande kommunikation är en förutsättning för hälsofrämjande samtal. Förmåga att ta till sig information och kunskap om vad som skapar hälsa kallas hälsolitteracitet. Många patienter har av olika skäl svårigheter med att uppfatta vad som kommer upp i ett samtal. Det kan bero på att personen kommer från en annan kultur, talar ett annat språk eller har en funktionsnedsättning. Det kan också bero på att man som patient upplever situationen stressfylld och som ett slags underläge. Att på olika sätt höra sig för hur patienten tänker och har uppfattat det som sagts är därför av stor vikt. Det ligger till grund för respektfulla möten mellan den professionella experten och patienten som är expert på sitt eget liv.

I relationsbygget med de personer som söker vård behöver du som yrkesperson reflektera över din egen betydelse för relationen. Det handlar bland annat om hur du bjuder in till engagemang, respekt och tilltro i ett samtal, hur du tar emot svåra berättelser, hur du reagerar på och besvarar patientens berättelse och om du behöver utveckla något hos dig själv för att bygga relationer i din professionella roll.

Landstinget Dalarna har arbetat med motiverande samtal i över tio år som en metod för att utveckla det hälsofrämjande förhållningssättet. Läs mer om MI via länkarna till höger.