Skadeförebyggande

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Britt-Marie Sandberg

Sekreterare

Box 712 791 21 Falun 023-49 01 39 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Skyltdockor med cykelhjälmar.

Personskador som inträffar i samband med olyckshändelser är ett stort folkhälsoproblem. Händelser som leder till personskador är möjliga att förebygga.

Skador medför mänskligt lidande och ekonomiska kostnader för samhället. En grundförutsättning för ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete i länet är en god registrering av de personskador som uppkommer i samband med skadehändelser.

Skadehändelser inträffar inte slumpmässigt. Därmed blir en god skaderegistrering inom hälso- och sjukvården den metod som bäst fångar in alla typer av skador. Skadehändelser blir då möjligt att analysera genom kartläggning och därmed påverkbara genom skadeförebyggande insatser.

Skador kan beskrivas antingen med en medicinsk diagnos eller efter vilken yttre orsak som ligger till grund för skadan t.ex. ett fall, trafiken, drunkning eller våld. Den yttre orsaken kan vara en oavsiktlig händelse så som olycksfallsskada eller en avsiktlig handling så som övergrepp i form av våld, självmord eller självmordsförsök.

Det finns många sätt att förebygga skador och vissa kan vi förebygga med vår egen livsstil. Vi kan tillexempel förebygga fallolyckor och konsekvenser av fall genom att utöva balans- och belastande träning och äta en balanserad kost rik på D-vitamin och kalcium.

Det skadeförebyggande arbete ska bedrivas tvärsektoriellt och i samverkan med de aktörer som har ansvar för säkerheten inom olika verksamheter i länet. Inom den skadeförebyggande verksamheten arbetar Landstinget Dalarna med skaderegistrering. Landstingsplanen för år 2012-2015 tar upp det skadepreventiva arbetet som ett aktuellt område, där ett länsövergripande samarbete är aktuellt.