Tobak

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

De flesta som röker och nästan hälften av de som snusar vill sluta. Effektiva metoder för rökavvänjning kan tiodubbla patientens möjligheter att lyckas sluta.

Tobaksbruket utgör ett av de största folkhälsoproblemen och tobaksrökning är den viktigaste undvikbara riskfaktorn för cancer. En stor anledning till att sluta röka är det glädjande faktum att den som fimpar för gott snabbt kan förbättra sin hälsa. Rökningens skadeeffekter minskar snabbt, redan från första dygnet.

Ska du eller någon du bryr dig om genomgå en operation? Eller har du nyss genomgått en akut operation? Ett tillfälligt rökuppehåll 4–8 veckor före och 6 veckor efter en operation minskar risken för vårdskada med cirka 50 procent.

Var finns en tobaksavvänjare nära Dig i Dalarna?

Nätverk för tobaksavvänjare

I Landstinget Dalarna finns ett nätverk för personer som arbetar i Landstingets verksamheter som tobaksavvänjare. Detta nätverk sammankallas av Avdelning för hälsofrämjande 1-2 gånger/år. Syftet är att främja ökad kunskap för kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter, stöd och information sinsemellan, lyfta goda exempel. För mer information kontakta Evelina.Hilmersson@ltdalarna.se