Nätverk Matvanor

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Landstinget Dalarna finns ett nätverk för personal verksamma inom Landstinget som arbetar med ohälsosamma matvanor i direkt eller indirekt patientkontakt. Syftet med nätverket är att möjliggöra erfarenhetsutbyte, fortbildningsmöjligheter samt att förbättra samverkan gällande ohälsosamma matvanor.