Matvanor

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Tallrik med sallad.

Våra levnadsvanor har stor betydelse för hur vi mår. Genom aktiva val kan vi alla påverka vår egen hälsa. Även små förändringar har betydelse. Matvanor är komplexa och många olika faktorer spelar in i vårt val av mat. Inte bara pris, marknadsföring och utbud avgör vad vi väljer, utan även kultur, vanor och kvalitet. Som enskild medborgare, genom egna medvetna val kan vi göra insatser för vår egen och andras hälsa i rollen som konsument.

Hälsosamma matvanor innehåller ett högt intag av frukt, grönsaker och fibrer och ett lågt intag av utrymmesmat så som godis, läsk, kakor och bakverk.

Landstinget Dalarna ska basera budskap kring matvanor på de svenska näringsrekomendationerna och de svenska kostråden. För riktlinjer kring mat kan du läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats i länken till höger

Nätverk Matvanor

I Landstinget Dalarna finns ett nätverk för personer som arbetar i Landstingets verksamheter och som har intresse av samt träffar patienter med ohälsosamma matvanor. Syftet är att främja ökad kunskap hos deltagarna inom ohälsosamma matvanor, samtalsmetodik samt utbyte av erfarenheter och information sinsemellan. Detta nätverk sammankallas av Avdelning för hälsofrämjande 1-2 gånger/år. För mer information kontakta evelina.hilmersson@ltdalarna.se