Vill du synas i vår aktivitetsguide?

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Företag, organisationer och föreningar erbjuds synliggöra sin verksamhet i Landstinget Dalarnas webbaserade aktivitetsguide för fysisk aktivitet.

Aktivitetsguiden är ett stöd för att hitta lämpliga aktiviteter och arrangörer lokalt i kommunen. Aktiviteterna är i de flesta fall ordinarie verksamhet, men det finns också möjlighet för organisationer att annonsera om aktiviteter som startas upp när tillräckligt underlag finns.

Vad har Landstinget Dalarna för förväntningar på aktörer som tar emot personer som ordinerats Fysisk aktivitet (FaR)?

Personer som ordinerats fysisk aktivitet kommer till organisationen/föreningen precis som vilken annan medborgare/besökare som helst. Personer som fått ett FaR-recept har själv ansvar att följa ordinationen. Bedömer individen att den behöver en ledarledd aktivitet är det upp till varje individ att ta ansvar för att välja en aktör. När de kommer till en förening/organisation är de inte längre patienter. Patienter är de när de är hos landstinget. Föreningen/organisationen behöver inte ta ansvar för uppföljning eller ha kontakt med vården, de utför inte någon behandling.

För att finnas med i Landstinget Dalarnas aktivitetsguide åtar man sig som aktör att följa våra kvalitetskriterier nedan:

Kvalitetskriterier

  • Er organisation skall erbjuda fysisk aktivitet till allmänheten, inte specifikt till patienter.
  • Er aktivitet skall vara lämplig för personer som ordinerats fysisk aktivitet på recept. Det kan tillexempel vara anpassade aktiviteter för äldre 65+, personer med knä och ryggbesvär, nybörjare eller kraftigt överviktiga etc.
  • Er organisation skall finnas etablerad och stationerad på orten.
  • Er organisation skall ha registrerad firma, F-skattsedel eller registrerad förening.
  • Er aktivitet är i de flesta fall ordinarie verksamhet, men det finns också möjlighet för organisationer att annonsera om aktiviteter som startas upp när tillräckligt underlag finns.
  • Er aktivitet skall vara av typen gruppaktivitet/organiserad aktivitet eller träning på egen hand.

Anmälan

Anmäl ditt intresse via formuläret till höger.
Aktivitetsguiden uppdateras med jämna mellanrum under året.
Ändringar eller återtagande skickas till Avdelning för hälsofrämjande: folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se