FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Regelbunden motion med fysisk aktivitet har en väl dokumenterad effekt vid sjukdomstillstånd som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet är hälsofrämjande och har även förebyggande effekt på ett flertal andra sjukdomar.

Fysisk aktivitet är ett komplement till läkemedel och kan ordineras av vårdpersonal till patient via verktyget FaR (fysisk aktivitet på recept) som är en vetenskapligt beprövad metod för att hjälpa patienter komma igång med fysisk aktivitet.

FaR är individuellt utformat och bygger på vilka aktiviteter som är lämpliga med hänsyn till patientens intresse, hälsotillstånd och förutsättningar. Ev. kostnader för aktiviteten bekostas av patienten, men aktiviteten behöver inte vara träning på gym utan kan vara vardagsaktiviteter som promenader, cykling, trädgårdsarbete, lek med barnen etc.

Stillasittande vardag

Att regelbundet röra på sig vet de flesta om att det är en av de viktigaste och mest allmänverkande livsstilsfaktorer. Nya studier har också visat att längre stunder av stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet är en hälsorisk. Stillasittande innebär att kroppens större muskelgrupper är inaktiva och vilket ger en lägre energiförbrukning i kroppen.

Långvarigt stillasittande kan undvikas genom att t.ex. begränsa skärmtid för både barn och vuxna, ta tillvara på vardagsmotionen genom att förflytta sig genom att gå eller cykla eller att stå vid skrivbordet hellre än att sitta.

Nätverk FYSS

I Landstinget Dalarna finns ett nätverk för personer som arbetar i Landstingets verksamheter och som har intresse av samt träffar patienter där fysisk aktivitet som sjukdomsförebyggande metod med verktyget FaR (fysisk aktivitet på recept) används. Syftet är att främja ökad kunskap hos deltagarna inom området fysisk aktivitet som sjukdomsförebyggande metod, samtalsmetodik kring otillräcklig fysisk aktivitet samt utbyte av erfarenheter och information sinsemellan. Detta nätverk sammankallas av Avdelning för hälsofrämjande 2 gånger/år. För mer information kontakta evelina.hilmersson@ltdalarna.se