Levnadsvanor

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Våra levnadsvanor har stor betydelse för hur vi mår. Att vi äter bra mat, har ett aktivt liv, ett arbete och bra fritid med möjlighet till återhämtning och goda relationer har stor betydelse för vår fysiska-, psykiska- och sociala hälsa.

Den enskilda individen har det yttersta ansvaret för sin hälsa och alla kan förbättra den. Men det handlar också om samhället runt om oss och vilka möjligheter som finns att göra hälsosamma val. Dessa förutsättningar skapas till stor del i vårt närsamhälle, i skolan, på jobbet, i primärvården, i samhällsplaneringen, men även i föreningslivet.

Levnadsvanor och hälsofrämjande

Cirka 50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana och de sjukdomar som de flesta människor dör av idag kan kopplas till de fyra huvudsakliga levnadsvanorna; riskbruk av alkohol, rökning, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Anledningarna till en ohälsosam levnadsvana kan vara många, men i arbetet för att människor ska stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande har hälso- och sjukvården ett ansvar.

Hela hälso- och sjukvården har ett ansvar att arbeta hälsofrämjande och ansvara för att hälsofrämjande arbete bedrivs. Att arbeta hälsofrämjande handlar om att stödja den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. Landstinget Dalarna arbetar aktivt med att stödja befolkningen i länet som vill bevara och förbättra sin hälsa. Just att samtala om levnadsvanor är en del i detta.

Nätverk Levnadsvanor

I Landstinget Dalarna finns ett nätverk för personer som arbetar i Landstingets verksamheter med intresse av hälsofrämjande och levnadsvanor. Detta nätverk sammankallas av Avdelning för hälsofrämjande 1-2 gånger/år. Syftet är att främja ökad kunskap hos deltagarna inom området hälsofrämjande hälso- och sjukvård, samtalsmetodik kring levnadsvanor samt utbyte av erfarenheter och information sinsemellan för att bli orienterad om vad som pågår runt om i landstinget.

För mer information kontakta Evelina.Hilmersson@ltdalarna.se