Naturunderstödd verksamhet- Sjulsarvsbacken

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna erbjuder naturunderstödda insatser vid en vackert belägen gård på Sjulsarvet i Lugnets naturreservat, Falun.

Verksamheter vid Sjulsarvsbacken

  • Grön förrehabilitering, 15 veckor
  • Naturunderstödd aktivitet- NUA, 8, 12 eller 16 veckor
  • Etableringskurs, 6 månader

Verksamheterna presenteras kortfattat nedan. Informationsblad finns att ladda ned till höger på sidan.

Grön förrehabilitering

Start: onsdag 9 januari 2019

Anmälan: via handläggare snarast, dock senast 14 december till: sjulsarvsbacken.falun@ltdalarna.se eller kontakta Inger Petersson, telefon: 072-560 45 20.

Vi visar verksamheten för intresserade deltagare och handläggare efter överenskommelse.

Om Grön förrehabilitering

Grön förrehabilitering är ett första steg för personer som behöver stöd i rehabiliteringsprocessen efter lång tids sjukskrivning eller arbetslöshet. Verksamheten består i huvudsak av vistelse i skoglig miljö, där vi nyttjar naturens positiva effekter på människors hälsa.
Målsättning för verksamheten är minskad sjukskrivning och att individen går vidare till en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Upplägg och innehåll

  • 15 veckors gruppaktivitet med 10 deltagare/grupp.
  • Verksamhet tre dagar i veckan, mellan kl. 10-14.30.
  • Plats för verksamheten är Sjulsarvet, Lugnets naturreservat.
  • Dagliga aktiviteter är i huvudsak utevistelse i skogsmiljö året runt. Skogspromenader, göra upp eld, fika, äta medhavd matsäck. Övriga inslag är trädgårdsaktiviteter, tillverkning av arrangemang och annat hantverk. Även matlagning i naturen, kontakt med hästar, stresshantering och annan friskvård ingår i verksamheten. Aktiviteterna anpassas till årstid, väder och gruppens förmåga.
  • Uppföljning sker kontinuerligt under verksamhetens gång och en individuell handlingsplan för varje deltagare upprättas tillsammans med aktuell handläggare

Ingång till Grön förrehabilitering

Deltagarna kommer till den gröna förrehabiliteringen via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetsmarknads- och integrationskontor (AIK).

Kursledare

Inger Petersson, naturhälsopedagog/lantmästare
Marie Gudmundsson, arbetsterapeut/ridterapeut
Lena Casselbrant, musikhandledare

Naturunderstödd aktivitet-NUA

Anmälan görs löpande via handläggare till e-post sjulsarvsbacken.falun@ltdalarna.se 
Vid frågor kontakta Marie Gudmunsson, telefon 070-385 92 98

Löpande intag sker.

Om NUA
Sjulsarvsbacken erbjuder en öppen gruppverksamhet för personer med behov av arbetslivsinriktad naturunderstödd aktivitet innan arbetsträning eller arbete/studier. Verksamheten vänder sig till personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet eller som är i etableringsfas och behöver praktiskt, verklighetsanknutet stöd i att utveckla det svenska språket.

Upplägg och innehåll
8, 12 eller 16 veckor erbjuds.

Verksamheten bedrivs 3 dagar per vecka, tisdagar, onsdagar och fredagar kl 9-15.

Vi är mestadels utomhus i natur och trädgård där vi nyttjar naturens positiva hälsoeffekter, men gör även hantverk, lagar mat och bakar. Deltagarna deltar aktivt i förberedelser och genomförande av aktiviteterna. Studiebesök på olika arbetsplatser och hos studieanordnare genomförs.

Ingång till NUA
Deltagarna kommer till NUA via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetsmarknads- och integrationskontor (AIK).

Handledare
Maria Ekenberg, lärare i svenska som andraspråk.
Marit Sveen, aktivitetsledare.

Etableringskurs

Etableringskursen på Sjulsarvets Gröna Rehab erbjuds via Fornby folkhögskola och är en utbildning för nyanlända personer. Den innehåller studier i svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar. Deltagarna studerar på heltid under 6 månader. Anmälan sker genom Arbetsförmedlingen.

Verksamhetsansvarig

Suzanna Westberg, folkhälsochef
Tfn: 023-49 00 85
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se