Social hållbarhet - minska skillnader i hälsa

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Johan Hallberg

Samhällsmedicinsk läkare

076-770 76 50 johan.hallberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Social hållbarhet – minska skillnader i hälsa knyter bland annat an till det övergripande målet i folkhälsopolitiken.

Begreppet är vanligt förekommande i arbetet med regionala utvecklingsplaner för att uppnå en hållbar utveckling, som består av tre delar; den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala. Ämnesområdet rymmer bland annat urban utveckling, jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, kultur, delaktighet och inflytande samt brottsförebyggande arbete.

Sveriges Kommuner och Landsting samt 21 kommuner, landsting och regioner har gemensamt bildat Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa, däribland Landstinget Dalarna. Syftet är att komma fram till de viktigaste insatsområdena, åtgärderna samt aktörerna, som kan påverka att skillnaderna i hälsa minskar.

Insatsområden

För att komma till rätta med skillnaderna i hälsa arbetar samlingen med tre övergripande insatsområden som har stor påverkan på människors hälsa och är påverkbara på lokal och regional nivå.  Insatsområdena är:

  • Uppväxtvillkor
  • Utbildning/sysselsättning
  • Hållbar livsmiljö

Världshälsoorganisationens (WHOs) rapport från 2008, Closing the gap, (populärt kallad Marmotrapporten) är en viktig utgångspunkt i arbetet. Resultatet kommer att redovisas i en rapport och en nationell konferens våren 2013.

Representanter från Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarnas representanter för arbetet med social hållbarhet är Agneta Andreasson Bäck (S), Suzanna Westberg, folkhälsostrateg och Johan Hallberg, läkare/strateg hälsa och hållbar utveckling.