KRE-Hälsa

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

KRE-Hälsa är ett verktyg för ökad folkhälsa och sysselsättning, en väg till ökad självkännedom och sammanhang genom eget skapande och kulturupplevelser.

Träningsprogram för ökad hälsa
Med kreativa uttryck och skapandeprocesser som verktyg, stärks det friska. En stärkt individ har lättare att möta samhällets utmaningar, vare sig det handlar om utanförskap, stress eller sjukdom.

KRE-Hälsa modellen har skapats eftersom kulturaktiviteter har påvisat goda effekter på individen. Kulturaktiviteter bidrar till positiva effekter på ett fysiologiskt, biologiskt och emotionellt plan, genom att öka kreativiteten, skapa en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Förbättra minneskapaciteten, påskynda inlärningen, skapa nya kontakter mellan hjärnans olika nätverk, samt stimulera känslor och beteenden som gör livet lättare att leva.

KRE-Hälsa är ett konceptualiserat träningsprogram med konst och kultur som redskap för att stärka individens självkännedom och känslan av mening och sammanhang i syfte att främja hälsa och sysselsättning.

KRE-Hälsa kan inspirera de som vill lära sig mer om sambandet kultur och hälsa eller som vill ta ansvar för sin egen hälsa och delta i aktiviteter i hälsofrämjande syfte.

Uppföljning av förstudie om tjänsteinnovation Krehab

Utförare
KRE-Hälsa utförs av yrkesverksamma konstnärer inom olika områden och en processledare samt en personal kallad coach, från mottagarorganisationen t ex. Vårdcentral, företagshälsovård, fackförbund.

Processledare och de konstnärer som arbetar med KRE-Hälsa är certifierade i KRE-Hälsa modellen. Coachen har genomgått introduktion i KRE-Hälsa. Processledaren och coachen deltar vid alla träffar och utgör den röda tråden och kontinuiteten för gruppen.