Natur, kultur och hälsa

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Natur och kultur kan stärka det friska. En stärkt individ har lättare att möta samhällets utmaningar, vare sig det handlar om utanförskap, stress eller sjukdom.

Natur och hälsa
Naturmiljöer har en hälsoeffekt som framförallt ger stressreduktion. Kontakt med vissa naturmiljöer ger en minska utsöndring av stresshormoner och samtidigt en ökning av lugn- och-ro hormoner. Detta leder i sin tur till fysiologiska reaktioner såsom sänkt blodtryck och avslappning som till psykologiska och intellektuella effekter såsom minskad oro och förbättrad koncentration och inlärning.

Landstinget Dalarna driver naturunderstödd verksamhet vid en vackert belägen gård på Sjulsarvet i Lugnets naturreservat i Falun. Läs mer om Landstingets naturunderstödda verksamhet på länken till höger.


Kultur och hälsa
Kulturaktiviteter bidrar till positiva effekter på ett fysiologiskt, biologiskt och emotionellt plan, genom att öka kreativiteten, skapa en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Förbättra minneskapaciteten, påskynda inlärningen, skapa nya kontakter mellan hjärnans olika nätverk, samt stimulera känslor och beteenden som gör livet lättare att leva.

Landstinget Dalarna och kulturföreningen Skådebanan Dalarna har med stöd av EU:s regionala fond arbetat fram ett program där kultur bidrar till hälsa; ” KRE- hälsa”. Arbetet har skett i samarbete med Finsam Samordningsförbund Falun och Västerbergslagen.

Träningsprogrammet som består av tio träffar har genomförts med goda resultat i Dalarna. Målgrupp: KRE-Hälsa passar personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, eller de i riskzon för psykisk ohälsa, stress och utbrändhet.

Kontakt projektledare:
Suzanne Lazar, Skådebanan Dalarna
Tel: 070-346 97 87
skadebanandalarna@telia.com

Theresia Holmstedt Jensen, Landstinget Dalarna Kultur och bildning
Tel: 023-49 04 41
Theresia.jensen@ltdalarna.se