Miljömedicin

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Johan Hallberg

Samhällsmedicinsk läkare

076-770 76 50 johan.hallberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Miljömedicin är ett område inom medicinsk vetenskap där man studerar hur riskfaktorer i omgivningen påverkar människors hälsa på individ- och gruppnivå.

Landstinget Dalarna har idag ingen egen verksamhet inom området utan vänder sig till Arbets- och miljömedicin i Uppsala vid frågeställningar som kräver specialistkompetens på området.

Landstinget Dalarna äger viss kompetens inom miljömedicin genom den samhällsmedicinska funktionen som finns vid avdelningen Hälsofrämjande och hållbar utveckling.

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017 ger en aktuell bild av hur befolkningen uppfattar att olika miljöfaktorer påverkar deras hälsa. Rapporten beskriver även aktuellt kunskapsläge vad gäller exponering och förekomst av faktorer i miljön, hälsoeffekter och risker vid exponering samt belyser skillnader mellan grupper såsom kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet. Länk till rapporten finns till höger.