Skadestatistik

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Britt-Marie Sandberg

Sekreterare

Box 712 791 21 Falun 023-49 01 39 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Skyltdockor med cykelhjälmar.

Insamlad statistik är av stort värde och bidrar till planeringen av den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten. Här finner du statistik på skador som inträffat genom bland annat olyckor.

Skador medför mänskligt lidande och ekonomiska kostnader för samhället. En grundförutsättning för ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete i länet är en god registrering av de personskador som uppkommer i samband med skadehändelser.

Skadehändelser inträffar inte slumpmässigt. Därmed blir en god skaderegistrering inom hälso- och sjukvården den metod som bäst fångar in alla typer av skador. Skadehändelser blir då möjligt att analysera genom kartläggning och därmed påverkbara genom skadeförebyggande insatser.

Risklinjen

Risklinjen upphörde 1 januari 2013 och har varit ett samarbete mellan kommunerna, landstingen, folkhälsoinstitutet och SOS Alarm AB. Till risklinjen har man kunnat rapportera in ärenden där det finns risk att någon kan komma till skada. I länkarna till höger hittar du ärenden anmälda till Risklinjen år 2012.