Folkhälsostatistik

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Britt-Marie Sandberg

Sekreterare

Box 712 791 21 Falun 023-49 01 39 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Skridskoåkare på naturis.

Insamlad statistik är av stort värde och bidrar till planering av den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten.

Här kan du bland annat ta del av utredningsrapporter och andra regelbundna undersökningar som görs för att ta reda på hur befolkningen mår. Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor är ett exempel på en nationell årlig befolkningsundersökning som görs i syfte att följa förändringar över tid. Landstinget Dalarna har för denna enkät år 2004, 2005, 2008 och 2010 gjort ett tilläggsurval för att då ett säkrare statistiskt underlag i länet. Mer om folkhälsostatistik finner du i vår undermeny.