Avdelning för hälsofrämjande

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning för hälsofrämjande har samlade kompetenser inom bland annat metoder för hälsofrämjande, folkhälsa, hållbar utveckling och statistik.

Om vårt uppdrag

Genom beredning av ärenden, remissvar, utredningar och policyarbeten är vi landstingsledningens stöd i folkhälsofrågor. Med utgångspunkt från Landstinget Dalarnas folkhälsostrategi samverkar avdelningen med andra aktörer i länet.

Avdelningens främsta uppgifter är att

  • Vara rådgivande till landstingets tjänstemanna- och politiska ledning inom det hälsofrämjande området.
  • Samarbeta med länsstyrelse, kommunerna, ideella organisationer och föreningar.
  • Vara ett forum för utbyte av erfarenheter kring hälsofrämjande arbete.
  • Driva utvecklingsarbete i ordinarie verksamhet och i projektform.
  • Medverka i kunskapsstyrnings och utvecklingsarbete.
  • Utveckla den hälsofrämjande strategin för hälsa och hållbar utveckling.
  • Prioritera och mäta befolkningens hälsoutveckling.

Kontakta oss

Avdelning för hälsofrämjande
Landstinget Dalarna/Central förvaltning
Box 712, 791 29 Falun

E-post: folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Vi arbetar på avdelning för hälsofrämjande

Suzanna Westberg, Folkhälsostrateg
Tfn:023-490085, 070-570 59 30
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se

Johan Hallberg, Läkare/Strateg Hälsopromotion och Hållbar utveckling
Tfn: 076-770 76 50
E-post: johan.hallberg@ltdalarna.se

Junia Joffer, Utredare. (Doktorand vid Umeå universitet/Centrum för Klinisk Forskning Dalarna).
Tfn: 070-368 11 10
E-post: junia.joffer@ltdalarna.se

Evelina Hilmersson. Utvecklingsledare Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Tfn. 072-247 93 78
E-post: Evelina.Hilmersson@ltdalarna.se

Britt-Marie Sandberg, Sekreterare/Skadestatistik
Tfn: 023-490139
E-post: britt-marie.sandberg@ltdalarna.se

Personal inom utvecklingsprojekt

Mats Hogmark, Samordnare motiverande samtal
E-post: mats.hogmark@ltdalarna.se

Inger Petersson, Handledare - Grön förrehabilitering
Tfn:072-560 45 20
E-post: inger.pettersson@ltdalarna.se

Marie Gudmundsson, Handledare - Grön förrehabilitering
E-post: marie.arbre@outlook.com