Flicka som gungar, höghus i bakgrunden. Foto: Mostphotos

Social hållbarhet

För att bryta trenden mot ökade hälsoskillnader krävs mod att fråga inte bara vad vi gör bra, utan också vad vi gör som har liten eller motsatt effekt, vad vi gör för lite av och vad vi kan lära av andra. Efter Olle Lundberg.

Social hållbarhet, se mer
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Folkhälsa & hälsofrämjande

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter. Det gäller både för hälso- och sjukvården och i landstingets samverkan med Dalarnas kommuner, länsstyrelse och Region Dalarna. Härigenom skapas såväl hälsa som förutsättningar för ett hållbart samhälle – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Nyheter Folkhälsa & hälsofrämjande

Kalender Folkhälsa & hälsofrämjande