Flicka som gungar, höghus i bakgrunden. Foto: Mostphotos

Social hållbarhet

För att bryta trenden mot ökade hälsoskillnader krävs mod att fråga inte bara vad vi gör bra, utan också vad vi gör som har liten eller motsatt effekt, vad vi gör för lite av och vad vi kan lära av andra. Efter Olle Lundberg.

Social hållbarhet, se mer
  • 1
  • 2
  • 3

Hälsofrämjande och hållbar utveckling

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Med hälsofrämjande menas en process som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den.

Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. I båda fallen behandlas mänskliga basala behov och vår gemensamma förmåga att möta dem idag och i framtiden.

Hälsofrämjande processer kan, dessutom, tas till vara som en drivkraft för hållbar utveckling och för att främja framtidens ledarskap, samverkan kring gemensamma mål och en självklar känsla av delaktighet i arbetet för ett hållbart samhälle.

Nyheter Folkhälsa & hälsofrämjande