Landstinget Dalarnas organisation

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Landstinget Dalarna är en politiskt styrd organisation med en politisk ledning och en tjänstemannaledning. Politikerna fattar beslut och tjänstemännen verkställer dessa beslut. Mer om den politiska organisationen kan läsas på sidorna som heter Politik.

Här finns organisationsbilder som beskriver den övergripande organisationen, den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.

Organisationsbild Landstinget Dalarnas tjänstemannaorganisation Organisationsbild Landstinget Dalarnas politiska organisation Organisationsbild Landstinget Dalarnas övergripande organisation

Klicka på bilderna för att visa dem i större storlek.

Förvaltningar

Inom Landstinget Dalarna finns sju förvaltningar med olika uppdrag och ansvarsområden. Det är olika politiska nämnder som har ett övergripande ansvar för dessa:

Därutöver finns även Patientnämnd och Revisionskollegium.