Avvikelserapport

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

1. Allvarlig störning av flygsäkerheten eller händelse som hade kunnat orsaka tillbud eller haveri, ska åtgärdas och därefter rapporteras.

  • Se instruktion ”Avvikelse och Fel”.
  • Sök flygplatschefen per telefon. Om flygplatschef ej kan nås sök Operativ chef. Om ingen av dom kan nås åtgärda om möjligt avvikelsen/felet för att undvika ny händelse/störning.
  • Meddela NOTAM om fel kvarstår. Se instruktion ”NOTAM”
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

2. Övriga avvikelser/ fel

  • Gör lämplig åtgärd
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats.

3. Fel som sjukhusets driftorganisation ska åtgärda

  • Beställ åtgärd via Fastighetstekniks beställningsrutin.
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats
ÅÅÅÅ-MM-DD
Klockslag
Flygplats
Flygservicepersonal/rapportör
Vad är det som har hänt, avviker, är sönder etc?
Vad har du som rapportör vidtagit för åtgärd? Beställt åtgärd?
Skickat denna rapport till någon för åtgärd?