Helikopterflygplatser

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Säkra helikopterflygplatser – ett av våra uppdrag. En viktig del av akutsjuksjukvården är helikoptertransporter. Primäruppdrag för ambulanshelikopter är att transporteras patienter med akuta livshotande symtom. Sekundäruppdrag avser transporter av patienter, organ eller personal mellan sjukhus

Säkerhet och buller i fokus

Regelverken som styr flygplatser är strikta för att göra verksamheten säker. Eftersom helikoptrar medför buller så måste även hänsyn tas till ljudmiljön. En helikopterflygplats ska ha två hinderfria in- och utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till både flygsäkerhet och miljö. Beroende på t.ex. väder, kan helikopterns pilot ibland behöva frångå normala in och utflygningsrutiner.

Verksamheten vid helikopterflygplatserna sker i dialog med kommunernas miljöförvaltningar.

Fakta

  • Helikopterflygplatserna används endast av ambulans- och räddningshelikoptrar
  • Helikopterflygplatserna är öppna dygnet runt alla dagar
  • Flygplatserna är endast avsedda för flygning under visuella förhållanden (VFR), vilket innebär att piloten måste kunna se landningsplatsen bra för att kunna landa
  • Landstinget Dalarna har en ambulanshelikopter av typen Airbus (Eurocopter) EC 145 T2 som är placerad på Mora flygplats. Helikoptern flygs av Svensk Luftambulans, SLA. Den medicinska personalen kommer från Landstinget Dalarna
  • Helikopterflygplatserna är dimensionerade för försvarets största helikopter, Sikorsky S 70 (Blackhawk, HKP 16).
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för flygplatsens organisation. Den består av flygplatschef (verksamhetschef) Måns Fridner, operativ chef Ingela Bergström och flygsäkerhetskoordinator Bernt Palmebrant.

Kontakt: Måns Fridner, Verksamhetschef/flygplatschef: helikopterflygplatser@ltdalarna.se