Språkpaket på finska och samiska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lämnar tillsammans med biblioteken ut språkpaket med inspiration och råd på finska eller samiska till nyblivna föräldrar eller familjer med små barn som har anknytning till finska eller samiska.

Språkpaketen är ett upplysnings- och informationsmaterial till finska och samiska föräldrar för att inspirera till språkinlärning. Materialet är kostnadsfritt.
 
Presentkort till språkpaketet får du på BVC, som sedan löses in på ditt kommunbibliotek.

1. Du får presentkort av BVC-personal vid en av barnets kontroller.
2. Du löser in presentkortet på biblioteket och får språkpaketet.
3. Passa på att fråga bibliotekspersonalen om övrig litteratur som finns på respektive språk på biblioteket.