Kunskapsnätverk samisk hälsa

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna deltar i projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa 2017-2019.

Målet är att tillvarata samisk kompetens och öka tillgången på språk- och kulturanpassade hälso-och sjukvårdstjänster. Projektet har stöd av Socialdepartementet och övriga samarbetsparter är Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen. I projektets styrgrupp finns företrädare för Sametinget och flera samiska organisationer.

Projektet har fyra delmål:

  1. Etablera samisk hälsa och öka kunskapen om den samiska kulturen i verksamheterna.
  2. Tillvarata och utveckla samisk kompetens genom samiskt personalnätverk.
  3. Formulera en gemensam strategi för samisk hälsa som ökar tillgången på kultur- och språkanpassade tjänster. Dialoger med samisk befolkning, patienter och vårdanställda blir centrala i denna process. Mindre pilotprojekt genomförs under projekttiden.
  4. Föreslå hur arbetet med samisk hälsa ska se ut i framtiden.

Koordinator i Dalarna är Ann-Jeanett Stål. Huvudkoordinator för hela projektet är Elin Bergarp på Glesbygdsmedicinskt Centrum på Västerbottens Läns Landsting.