Sveriges nationella minoriteter

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sedan 1 januari 2010 gäller en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Förvaltningslandsting för samiska och finska

Regeringen har utsett Landstinget Dalarna till förvaltningslandsting för samiska och finska då Älvdalens kommun är förvaltningskommun för sydsamiska och Borlänge, Ludvika och Smedjebackens kommun för finska.

Samiska, finska och meänkieli är språk som funnits i Sverige under mycket lång tid och har blivit en del av vår kultur. Därför ger lagen ett stärkt skydd för användning av samiska, meänkieli och finska i kontakt med myndigheter och i äldre- och barnomsorgen, så att språken och kulturen bevaras och blir mer synligt i samhället.

I Sverige finns det fem erkända minoritetsspråk, det är finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska (syd- nord- och lulesamiska), romani chib och jiddisch.

Finska och samiska språkpaket – inspiration till föräldrar!

Landstinget Dalarna lämnar tillsammans med biblioteken ut språkpaket med inspiration och råd på finska eller samiska till nyblivna föräldrar eller familjer med små barn som har anknytning till finska eller samiska. Materialet är kostnadsfritt. Läs mer om språkpaketen.