Arkiv årsredovisningar och delårsrapporter

Stäng

Kontakt

Peter Hansson

Ekonomidirektör

023-49 23 87 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Bokslutsrapporter

Bokslutsrapport 2016

Bokslutsrapport 2013

Bokslutsrapport 2011

Bokslutsrapport 2010

Bokslutsrapport 2009

Bokslutsrapport 2008

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016 som e-tidning

Omslag årsredovisning 2016 miniatyr, länk till e-tidning

Klicka på bilden för att läsa årsredovisningen som bläddringsbar e-tidning.

Årsredovisning och bilagor i pdf-format

Årsredovisning 2016

Bilaga förvaltningar 2016

Årsredovisning 2015 som e-tidning

Omslag årsredovisning 2015 miniatyr, länk till e-tidning

Klicka på bilden för att läsa årsredovisningen som bläddringsbar e-tidning.

Årsredovisning och bilagor i pdf-format

Årsredovisning 2015

Bilaga förvaltningar 2015

2014

Årsredovisning 2014 som e-tidning

Omslag årsredovisning 2014 miniatyr, länk till e-tidning

Klicka på bilden för att läsa årsredovisningen som bläddringsbar e-tidning.

Årsredovisning och bilagor i pdf-format

Årsredovisning 2014

Bilaga uppdrag och måluppfyllelser 2014

2013

Årsredovisning 2013

Bilaga uppdrag och måluppfyllelser 2013

Bilaga förvaltningar 2013

2012

Klicka på bilden för att läsa årsredovisningen som bläddringsbar e-tidning.

Omslag till Årsredovisning 2012, detalj av kurbits, länk till bläddringsbar e-tidning av Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 Bilaga Förvaltningar 2012 Bilaga Ekonomi i balans 2012

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga 2012

2011

Årsredovisning 2011 Bilaga Måluppfyllelse 2011 

Bilaga Ekonomi i balans 2011

2010

Årsredovisning 2010  Bilaga Måluppfyllelse 2010

2009

Årsredovisning 2009  Bilaga Måluppfyllelse 2009

Bilaga handlingsplan för Ekonomi i balans 2009

2008

Årsredovisning 2008  Bilaga Måluppfyllelse 2008

2007

Årsredovisning 2007

2006

Årsredovisning 2006

Delårsrapporter

2016

Delårsrapport juni  Bilaga Förvaltningar

2015

Delårsrapport augusti  Bilaga Förvaltningar

2014

Delårsrapport augusti  Bilaga Förvaltningar Bilaga måluppfyllelse

2013

Delårsrapport augusti  Bilaga Förvaltningar

2012

Delårsrapport 2 augusti  Bilaga Förvaltningar

Delårsrapport 1 april  Bilaga Förvaltningar