Årsredovisning och delårsrapport

Stäng

Kontakt

Peter Hansson

Ekonomidirektör

023-49 23 87 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här hittar du Landstinget Dalarnas årsredovisning och delårsrapporter.

Preliminär Bokslutsrapport

En preliminär bokslutsrapport produceras i februari för att snabbt ge information om det preliminära ekonomiska resultatet och väsentliga data för föregående verksamhetsår.

Bokslutsrapport 2016

Årsredovisningar

Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av landstingsstyrelsen till landstingsfullmäktige. Den vänder sig till landstingets politiker och externa intressenter. Den produceras för landstingsstyrelsen av ekonomienheten med deltagande av huvudkontoret och förvaltningarna.

Årsredovisning 2016 som e-tidning

Omslag årsredovisning 2016 miniatyr, länk till e-tidning

Klicka på bilden för att läsa årsredovisningen som bläddringsbar e-tidning.

Årsredovisning och bilagor i pdf-format

Årsredovisning 2016

Bilaga förvaltningar 2016

Delårsrapport

2017

Delårsrapport juni  Bilaga Förvaltningar