Workshop: Elevator Pitch - presentera forskning i expressfart

  • Datum: 3 april 2017 14:30
  • Börjar: 14:30
  • Slutar: 16:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Catharina Gustavsson

Workshop – där vi tränar på att presentera vår egen forskning på ett slagkraftigt sätt enligt principer för ”elevator pitch”. Vi jobbar tillsammans men med utgångspunkt från den egna forskningen. Ta med dig antingen ett pågående forskningsprojekt som du vill presentera på ett lättillgängligt och intresseväckande sätt, eller ett planerat framtida projekt som du vill marknadsföra och skapa intresse för bland anslagsgivare, forskningspersoner och potentiella forskningssamarbetspartners.

Anmälan till maria.pilawa@ltdalarna.se