Vad är ryggmärgsbråck? Vad innebär det att ha ryggmärgsbråck?

  • Datum: 29 mars 2017 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Hällsjörummet, Borlänge sjukhus
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Brukare, närstående, alla intresserade.

Kostnad: Ingen.
Möjlighet finns att köpa fika.

Syfte: Hur ska personer med ryggmärgsbråck få förutsättningar att utvecklas till självständiga individer?

Innehåll: Information kring ryggmärgsbråck; neurologiska, motoriska och kognitiva förutsättningar.
Strategier i vardagen.

Ledare: Personal från barn- och vuxenhabiliteringen i Dalarna.

Tider: 29 mars 2017, kl 13.00-16.00

Plats: Hällsjörummet, Borlänge sjukhus

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 78 00

Sista ansökan: 22 mars 2017

Vid frågor: Sjukgymnast Ann Sjödén, 023-49 05 73

Minst/max antal deltagare: Minst 10 st.

Sjukreseersättning: Nej.