Utbildningsdag för läkemedelsansvariga läkare 2018

 • Datum: 19 september 2018 08:30
 • Börjar: 08:30
 • Slutar: 16:30
 • Plats: CKF, Nissers väg 3, Falun

Läkemedelskommittén och CKF fortsätter med sitt åtagande att återkommande ge producent­obunden fortbildning till alla läkemedelsansvariga läkare på vårdcentraler och kliniker i Landstinget Dalarna.

Onsdagen den 19 september 2018 kl. 08.30 – 16.00 i CKFs lokal, Falun

Anmälan senast den 24 augusti via webbformulär.

Detta är våra preliminära programpunkter för dagen: 

 • Lämpliga och olämpliga läkemedel till patienter som opererat Gastric Bypass
 • Att förebygga, utreda och behandla kärlskador
 • Ny författning för läkemedelshantering- konsekvenser för läkares arbetssätt
 • Läkemedelsförsörjning i landstingets egen regi- Erfarenheter från första året, hur gå vidare
 • Nytt från TLV och Läkemedelsverket
 • Nationell läkemedelslista och andra nyheter om våra IT-system
 • Kliniska läkemedelsstudier- hur organisera