Temavecka om alkoholens effekter på hälsan

  • Datum: 3 - 7 december 2018 18:30
  • Börjar: 3 december 2018 08:00
  • Slutar: 7 december 2018 18:30
  • Plats: Vårdcentral Smedjebacken, Vårdcentral Ludvika/Grängesberg, Vårdcentralsfilialen i Grängesberg, Vårdcentral Sunnansjö, Familjecentralen VillGott, Ludvika, Barnmorskemottagningen Ludvika lasarett

Vad känner du till om hur alkohol påverkar din hälsa? Vecka 49, den 3/12-7/12, har vårdcentralerna, mödravårdscentralerna och barnavårdscentralerna i Västerbergslagen temavecka med fokus på alkoholens effekter på hälsan.

Under veckan kan du ta del av utställningar i väntrummen och få tips och råd. Du har också möjlighet att träffa vårdpersonal på plats som kan vägleda dig och svara på frågor.

Öppettider för temaveckan/utställningarna

Vårdcentral Smedjebacken
Måndag – fredag 08:00-17:00
Personal från risk och missbruksmottagningen finns plats på tisdag och onsdag.

Vårdcentral Ludvika/Grängesberg
Måndag – fredag 08:00-18:30
Personal från risk och missbruksmottagningen finns plats på torsdag eftermiddag.

Vårdcentralsfilialen i Grängesberg
Måndag – fredag 08:00-16:00
Personal från risk och missbruksmottagningen finns plats på onsdag förmiddag.

Vårdcentral Sunnansjö
Måndag – fredag 08:00-17:00
Personal från risk och missbruksmottagningen finns plats på tisdag förmiddag.

Familjecentralen VillGott, Ludvika
Måndag – fredag 08:00-17:00

Barnmorskemottagningen Ludvika Lasarett
Måndag – fredag 08:00-15:00

Välkommen!