TAKK - Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation

  • Datum: 28 april 2017 09:00
  • Börjar: 09:00
  • Slutar: 11:00
  • Plats: Habiliteringen i Falun
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn som har kontakt med Habiliteringen som vill lära sig tecken som stöd.

Kostnad: Ingen.

Syfte: Att lära sig en grund i TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Innehåll: Vi går igenom vardagstecken/en grund att jobba vidare på hemma. Under kursen kommer teckenmaterial visas i form av spel, böcker, filmer mm.
Ni kommer att träffa andra föräldrar i grupp.

Ledare: Specialpedagog Åsa Engström.

Tider: Kursen omfattar tre tillfällen:
28 april 2017, kl 09.00 - 11.00
5 maj 2017, kl 09.00 - 11.00
12 maj 2017, kl 09.00 - 11.00

Plats: Habiliteringen i Falun

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Falun
Tfn 0243-49 05 10

Sista ansökan: 20 april 2017

Vid frågor: Specialpedagog Åsa Engström,023- 49 05 84

Minst/max antal deltagare: Max 10 st.

Sjukreseersättning: Nej.