Struktur i vardagen och koll på tiden

  • Datum: 7 november 2018 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 15:00
  • Plats: Habiliteringen i Borlänge
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen.
Fika (kaffe och kaka).

Syfte: Få kunskap om varför kognitivt stöd behövs och hur det kan se ut.

Innehåll: Alla kurstillfällen har nedanstående upplägg men har fyra olika teman:
1. Korta föreläsningar om hur vår hjärna fungerar och varför t.ex. struktur i vardagen kan underlätta för dig och göra ditt barn mera självgående med vardagssysslor.
2. Vi visar konkreta exempel utifrån det aktuella temat på hur anpassningar/förtydliganden kan se ut.
3. "Hemuppgift" att fundera på något som ni vill ändra på, hemma hos er.
4. Du kan prova på att göra eget material till din familj mellan 15.00-16.30, efter varje kurstillfälle. Vi finns som handledare under den tiden.

Arbetsterapeut Lotta Mannerhagen håller kursen.

Ledare: Arbetsterapeut.

Tider:
Tillfälle 1: 26 september 2018, kl 13.00-15.00
Synliga rutiner med bild/text, t.ex. morgon/kvällsrutiner, checklistor, städscheman, packa gympaväskan, duscha själv. Hitta bilder på nätet.
Inventering: Vilka frågor vill du att kursen ska ge dig svar på? 

Tillfälle 2: 9 oktober 2018, kl 13.00-15.00
Koll på tiden. Att ha en känsla för tiden, kunna klockan? Överblicka en vecka, månad eller ett år. Passa tider, planera sin tid och sina sysslor. Tids-hjälpmedel och appar. StocKK-material.

Tillfälle 3: 25 oktober 2018, kl 13.00-15.00
"Miljöanpassning" hemma och i skolan, ordning och reda runt omkring dig. Stress, återhämtning/vila, matintag, sömn och dygnsrytm.

 Tillfälle 4: 7 november 2018, kl 13.00-15.00
Att "sjösätta" nya rutiner. Vad underlättar och motiverar till att ändra/tydliggöra rutiner? Belöningssystem, sociala berättelser, datorprat, synliga samtal. Utvärdering.

Det blir mest givande om du kan delta vid alla 4:a tillfällena. Allas erfarenheter, aktiva deltagande och diskussioner är en viktig del för att kursen ska bli så innehållsrik som möjligt. Max 25 deltagare per gång.

Närstående till dessa familjer inbjuds till kort föreläsning om autism, ADHD, utvecklingsstörning och varför kognitivt stöd kan öka självständigheten i vardagliga sysslor.
Fredag 5 oktober kl 13.00-16.00 i Hällsjörummet, Borlänge sjukhus (bredvid  caféterian), anmälan till receptionen tfn 0243-49 78 00.

Plats: Habiliteringen i Borlänge

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 78 00

Sista ansökan: När gruppen är fylld.

Vid frågor: Mejl till lotta.mannerhagen@ltdalarna.se

Minst/max antal deltagare: Max 25 deltagare/gång

Sjukreseersättning: Nej.