Struktur i vardagen och koll på tiden

  • Datum: 5 december 2017 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 15:00
  • Plats: Habiliteringen i Falun
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen.
Fika (kaffe och kaka).

Syfte: Få kunskap om varför kognitivt stöd behövs och hur det kan se ut.

Innehåll: Alla kurstillfällen har nedanstående upplägg men har fyra olika teman:
Korta föreläsningar om hur vår hjärna fungerar och varför t.ex. struktur i vardagen kan underlätta för dig och göra ditt barn mera självgående med vardagssysslor.Vi visar konkreta exempel utifrån det aktuella temat på hur anpassningar/förtydliganden kan se ut. "Hemuppgift" att fundera på något som ni vill ändra på, hemma hos er.Du kan prova på att göra eget material till din familj mellan 15.00-16.00, efter varje kurstillfälle. Vi finns som handledare under den tiden.

Arbetsterapeuterna Rosemarie Forsberg och Lotta Mannerhagen håller kursen.

Ledare: Arbetsterapeuter.

Tider:
Tillfälle 1: 10 oktober 2017, kl 13.00-15.00
Synliga rutiner med bild/text, t.ex. morgon/kvällsrutiner, checklistor, städscheman, packa gympaväskan, duscha själv. Hitta bilder på nätet.
Inventering: Vilka frågor vill du att kursen ska ge dig svar på? 

Tillfälle 2: 24 oktober 2017, kl 12.30-14.30 OBS Tiden!
Koll på tiden. Att ha en känsla för tiden, kunna klockan? Överblicka en vecka, månad eller ett år. Passa tider, planera sin tid och sina sysslor. Tids-hjälpmedel och appar.

Tillfälle 3: 14 november 2017, kl 13.00-15.00
"Miljöanpassning", ordning och reda runt omkring dig. Stress, dygnsrytm, sömn.

 Tillfälle 4: 5 december 2017, kl 13.00-15.00
Att "sjösätta" nya rutiner. Vad underlättar och motiverar till att ändra/tydliggöra rutiner? Belöningssystem, sociala berättelser, datorprat, familjemöte. Utvärdering – uppföljning?

Det blir mest givande om du kan delta vid alla 4:a tillfällena. Allas erfarenheter, aktiva deltagande och diskussioner är en viktig del för att kursen ska bli så innehållsrik som möjligt. Om det finns platser över, är du välkommen att anmäla dig till enstaka tillfällen. Max 12 deltagare per gång.

Närstående till dessa familjer inbjuds till kort föreläsning om autism, ADHD, utvecklingsstörning och varför kognitivt stöd kan öka självständigheten i vardagliga sysslor.
Fredag 24 mars kl 13.00-16.00, anmälan till receptionen tfn 0243-49 78 00 eller på vår mejl.

Plats: Habiliteringen i Falun

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Falun
Tfn 023-49 05 10

Sista ansökan:

Vid frågor: Mejl till rosemarie.forsberg@ltdalarna.se
lotta.mannerhagen@ltdalarna.se

Minst/max antal deltagare: Max 12 deltagare/gång

Sjukreseersättning: Nej.