Struktur i vardagen och koll på tiden

  • Datum: 27 mars 2018 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 15:00
  • Plats: Habiliteringen i Ludvika
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen.

Syfte: Få kunskap om varför kognitivt stöd behövs och hur det kan se ut.

Innehåll: Alla kurstillfällen har nedanstående upplägg, men har fyra olika teman:

Korta föreläsningar om hur vår hjärna fungerar och varför t ex struktur i vardagen kan underlätta för dig och göra ditt barn mera självgående med vardagssysslor.Vi visar konkreta exempel utifrån det aktuella temat på hur anpassningar/förtydliganden kan se ut. "Hemuppgift" att fundera på något som ni vill ändra på, hemma hos er.Du kan prova på att göra eget material till din familj mellan 15.00-16.30, efter varje kurstillfälle. Vi finns som handledare under den tiden.

Arbetsterapeuterna Maria Jirénius och Lotta Mannerhagen håller kursen.

Tillfälle 1. Tisdag 20 februari
Synliga rutiner med bild/text, t.ex. morgon/kvällsrutiner, checklistor, städscheman, packa gympaväskan, duscha själv. Hitta bilder på nätet.
Inventering: Vilka frågor vill du att kursen ska ge dig svar på?

Tillfälle 2. Tisdag 27 mars
Koll på tiden. Att ha en känsla för tiden, kunna klockan? Överblicka en vecka, månad eller ett år. Passa tider, planera sin tid och sina sysslor. Tids-hjälpmedel och appar.

Tillfälle 3. Tisdag 24 april
"Miljöanpassning", ordning och reda runt omkring dig. Stress, dygnsrytm, sömn.

Tillfälle 4. Tisdag 22 maj
Att "sjösätta" nya rutiner. Vad underlättar och motiverar till att ändra/tydliggöra rutiner? Belöningssystem, sociala berättelser, datorprat, familjemöte. Utvärdering –uppföljning?

De fyra tillfällena har olika innehåll och det blir mest givande om du kan delta vid alla 4:a tillfällena. Allas erfarenheter, aktiva deltagande och diskussioner är en viktig del för att kursen ska bli så innehållsrik som möjligt. Om det finns platser över, är du välkommen att anmäla dig till enstaka tillfällen.

Ledare: Arbetsterapeuter

Tider: 20 feb, 27 mars, 24 april, 25 maj 2018, kl 13.00-15.00

Plats: Habiliteringen i Ludvika

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Ludvika
Tfn 0240-49 55 40

Sista ansökan: 9 februari 2018

Vid frågor: Mejl till maria.jirenius@ltdalarna.se
lotta.mannerhagen@ltdalarnase

Minst/max antal deltagare: Max 16 deltagare, 2 deltagare/barn

Sjukreseersättning: Nej.