Seminarium: Operation är en oförutsägbar verksamhet - hur kan vi genom ”multidimensionell data” förstå relationer mellan olika aktiviteter?

  • Datum: 8 maj 2017 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Camilla Göras

Operationssalen en komplex vårdmiljö med en tydlig arbetsprocess men som kan innehålla olika avbrott. För att hantera avbrott används i många fall ”multitasking” (att göra flera saker samtidigt). Vi har genom strukturerade direkta observationer kunnat fånga ”multidimensionell data” och kartlagt operationsteamets process. Syfte med projektet är att öka kunskapen om i vilken omfattning, hur, när och med vem olika aktiviteter och ”multitasking” utförs. Vi har även kartlagt när och vilka typer av avbrott som sker i operationssalen i syfte att förstå, och i framtiden genomföra interventioner, för att förbättra den perioperativa vårdprocessen. Utöver manus till en artikel diskuteras även vilka andra analyser som kan göras utifrån multidimensionell data. 

Anmälan till maria.pilawa@ltdalarna.se