Seminarium: Nya aspekter av det skadliga samspelet mellan nedsatt lungfunktion och kardiovaskulär risk

  • Datum: 27 november 2017 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Andreas Rydell

Presentation av och feedback på forskningsplan samt artikel: Nedsatt lungfunktion och KOL ökar risken för kardiovaskulär sjukdom. Rökning förklarar inte hela denna risk. Kan endoteldysfunktion vara förklaringen?

Anmälan till: karin.bjorling@ltdalarna.se