Seminarium: Evaluation of new and current preventive strategies for cervical and vaginal cancer​

  • Datum: 18 september 2017 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Hanna Sahlgren

Kort presentation av planerat doktorandarbete men med fokus på studie 1 : “A randomized controlled trial investigating the relationship between HPV persistence and precancerous lesions

Anmälan till karin.bjorling@ltdalarna.se