Seminarium - Cervixcancer prevention för 60+, Behövs det?

  • Datum: 22 maj 2017 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Rut Hermansson Sanchez

Cervixcancer orsakas till nästan 100 % av persisterande HPV infektion av högrisktyp och utvecklas från cellförändringar (dysplasi). Nuvarande screeningprogram med cytologi slutar vid 60 år och kommande program med HPV-test slutar vid 64 år. Ca 30 % av de som insjuknar och 70 % av de som dör av cervixcancer i Sverige är över 60 år. Kunskap om prevalens av HPV, dysplasi och prevention saknas för 60+. Vi studerar förekomst av HPV infektion och cellförändringar hos kvinnor 60-90 år i Dalarna. På seminariet presenteras två prevalensstudier av HPV-infektion och dysplasi (med provtagning av gynekolog respektive självprovtagning).
Att diskutera:
Enkätstudie med tillägg av fokusgrupper – kvalitativ studie?
Pågående två studier: HPV i arkivmaterial hos kvinnor som insjuknat i cervixcancer efter 60 år, och kvinnor över 60 år med HPV infektion.
Räcker detta för en doktorsavhandling?
Anmälan till maria.pilawa@ltdalarna.se