Seminarium - A quantitative exploration of staff's understanding of patient perceived pain - to ask the right questions?

  • Datum: 12 juni 2017 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Susanne Börjesson Hellerstedt

Diskussion kring ett webbaserat frågeformulär om smärta till sjuksköterskor på enheter i Sverige som ger kemoterapi till kvinnor med bröstcancer.

Anmälan till maria.pilawa@ltdalarna.se